Publicerad 24 oktober 2022

Psykisk hälsa, äldre

I vården och omsorgen av äldre med omfattande behov är det viktigt att se hela människan. Behoven är stora och fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.