Publicerad 23 december 2022

Överenskommelse vaccinering covid-19

23 december 2021 tecknade SKR och regeringen en överenskommelse om mål, ansvar, roller och finansiering för covid-19-vaccinationen 2022.

Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är ett ansvar som delas mellan staten och regionerna. En välfungerande samverkan mellan parterna och andra aktorer till exempel kommunerna är en framgångsfaktor.

Uppföljningsrapporter regionerna månadsvis

Överenskommelse för första halvåret 2023

I överenskommelsen för första halvåret 2023 avsätter staten 500 miljoner kronor för vaccinationsarbetet. Av dessa medel fördelas drygt 449 miljoner kronor mellan regionerna utifrån hur stor befolkningsandel som är 65 år och äldre. Närmare 50 miljoner kronor fördelas jämnt mellan regionerna oavsett befolkningsmängd. En miljon kronor avsätts till SKR för fortsatt samordning och rapportering av vaccinationsarbetet.

Parternas gemensamma inriktning är att vaccinationsarbetet fortsatt ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioritetsordning. Målet är att uppnå en hög och jämnt fördelad täckningsgrad i den del av befolkningen som rekommenderas vaccinering.

Överenskommelsen reglerar också arbetet med vaccinationsbevis för personer utan person- eller samordningsnummer, samt tillfrisknandebevis. Regionerna erhåller 375 kronor per fullständig rapportering.

Överenskommelse Genomförande av vaccinering mot covid-19 första halvåret 2023 (PDF) Pdf, 467 kB.

Tidigare överenskommelser

Sedan december 2020 har staten och SKR tecknat ett flertal olika överenskommelser för vaccination mot covid-19. Samtliga överenskommelser har syftat till att reglera målsättning, ansvar och ekonomiska förutsättningar för vaccinationsarbetet.

Överenskommelserna för 2022 hittar du här:

Överenskommelse Genomförande av vaccinering mot covid-19, 2022 (PDF) Pdf, 365 kB.

Tilläggsöverenskommelse vaccinering mars-2022 (PDF) Pdf, 175 kB.

Ändringsöverenskommelse Genomförande av vaccinering mot covid-19, feb 2022 (PDF) Pdf, 119 kB.

Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19 första halvåret 2023

Varje region beslutar om avgifter för vaccinering. SKR rekommenderar samtliga regioner att erbjuda avgiftsfri vaccination till alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19, liksom den grupp som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccination för. SKR anser att ingen enskild individ av ekonomiska skäl ska behöva avstå från att ta del av regionens erbjudande om vaccination mot covid-19.

Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19 (PDF) Pdf, 38 kB.

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.