Publicerad 27 september 2023

Modell uppföljning klinisk patologi

Den nationella modellen för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi har fyra faser. Inom dessa finns ett antal mätpunkter.

Modellens fyra faser

Fas 1: Initiera frågeställning och provtagning

Fas 2: Laborativ tid

Fas 3: Diagnostisk tid

Fas 4: Leverera och hantera svar

Fem obligatoriska mätpunkter

 • Provtagning (fas 1)
 • Ankomstregistrering (fas 2)
 • Utlämning av underlag för diagnostik (fas 2)
 • Svar skickat (fas 3)
 • Svar bekräftat (fas 4) om förekomst finns

Åtta frivilliga mätpunkter och aktiviteter

 • Beslut om remiss (fas 1)
 • Påbörja preparering (fas 2)
 • Digitaliserat underlag (fas 2)
 • Diagnostik (fas 3)
 • Beslut om kompletterande diagnostik (fas 3)
 • Svar klart för signering (fas 3)
 • Multidisciplinär konferens (fas 4)
 • Patient informerad om diagnos och behandlingsförslag (fas 4)
Obligatoriska mätpunkter. Initiera frågeställning och provtagning: Provtagning. Laborativ tid: Ankomst registrering. Utlämning av underlag för diagnostik. Diagnostisk tid: Svar skickat. Vid punkten Leverera och och hantera svar finns obligatoriska mätpunkter om förekomst finns: Svar bekräftatFörstora bilden

Illustration av uppföljningsmodellen.

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.