Publicerad 8 mars 2024

Vården i siffror

Vården i siffror är en webbplats där aktuella nationella indikatorer om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet samlas. Den finansieras gemensamt av regionerna men utvecklas och drivs av SKR.

Sjukvården behöver tillgång till fortlöpande och aktuell kvalitetsdata. Det är en förutsättning för systematiskt förbättringsarbete. Genom webbplatsen Vården i siffror tillgängliggörs aktuell data från en mängd olika källor och för de flesta vårdenheter i Sverige. Gränssnittet gör det möjligt för användaren att få ut och analysera data för sina enheter.

Vården i siffror

Data från flera källor

Statistiken i Vården i siffror kommer framför allt från de många diagnos- eller ingreppsspecifika nationella kvalitetsregistren. Data hämtas också från bland annat Nationell Patientenkät, Väntetider i vården och Hälso- och sjukvårdsbarometern. Även statliga register och undersökningar, bland annat från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån, bidrar med data till Vården i siffror.

Data från register och källsystem hämtas via den Nationella Tjänsteplattformen, som förvaltas av Inera AB.

Ger fakta för analys och dialog

Vården i siffror uppdateras löpande, med så korta löptider och på så låg enhetsnivå som möjligt per undersökning. Tanken är att den öppna publiceringen ska ge faktaunderlag för analys och dialog om vårdens kvalitet. Den främsta målgruppen är personer som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering. Sidan riktar sig också till andra som är intresserade av hälso- och sjukvårdens kvalitet och utveckling som politiker, tjänstemän, patientföreträdare och analytiker.

Filmen "Vården i siffror – hjälper vården bli bättre" beskriver bakgrunden till webbplatsen Vården i siffror, vilken information som finns och hur den kan användas. Längd: 1.40 minuter. Filmen är textad.

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.