Publicerad 5 april 2024

Vad får man dela om brottslighet upptäcks på ett hem för vård eller boende

Om brottslighet upptäcks på ett hem för vård eller boende – vad kan och ska kommunen göra? I promemorian förklaras i vilka situationer uppgifter om barn som bor på hem kan delas. Där beskrivs också hur man kan hantera information om företag som driver hem för att undvika att oseriösa aktörer anlitas.

Om brottslighet upptäcks på ett hem för vård eller boende, vad ska kommunen göra?

I promemorian beskrivs kortfattat vilka sekretessregler som gäller för uppgifter om barn på hem för vård eller boende och hur uppgifter ändå kan delas i vissa fall.

Vidare ges tips om vilka åtgärder man kan vidta innan man sluter avtal med ett hem för vård eller boende och var man kan leta efter information om oseriösa företag som driver hem för vård eller boende.

En kort information ges om vilka regler som gäller för upphandling och leverantörskontroll inför en upphandling och också om rapportering under pågående avtalsperiod till upphandlande part vid ramavtal och till tillsynsmyndigheter

Sammanställd information från SKR (PDF) Pdf, 158 kB.

Informationsansvarig

  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.