Publicerad 18 december 2023

Socialrätt

SKR ger kommuner och regioner råd och service i socialrättsliga frågor, vilket omfattar bland annat socialtjänstlagen, lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) samt delar av föräldrabalken.

Förbundets jurister ger råd och service och anordnar olika utbildningar till SKR:s medlemmar inom dessa och andra socialrättsliga områden.

Kontakt med SKR:s socialrättsjurister

Fler instanser som ger stöd

Utöver SKR:s juridiska avdelning finns fler instanser att vända sig till i socialrättsliga frågor.

Socialstyrelsen

Kontakta Socialstyrelsens upplysningstjänst om du behöver råd och vägledning på en generell nivå om lagar, förordningar och föreskrifter inom socialtjänstens område.

Socialstyrelsens upplysningstjänst

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Kontakta IVO:s upplysningstjänst om du vill ha råd och vägledning på generell nivå om tillståndsprövning, tillsyn och regler som styr verksamheten inom socialtjänst och LSS.

IVO:s upplysningstjänst

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Kontakta MFoF om du vill ha råd och vägledning inom det familjerättsliga området, exempelvis föräldraskap, vårdnad, boende och umgänge samt adoption.

MFoF

Mer stöd på skr.se

SKR ger råd och stöd, svarar på remisser, ger stöd för verksamhetsutveckling samt är en pådrivande part mot andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för kommunen att utföra sitt uppdrag. På bland annat följande sidor finns mer information:

Asylsökande och nyanlända, ansvarsfördelning och regelverk

Ekonomiskt bistånd

Äldre

Barn och unga

Fuktionshinder

Beslut, remissyttranden

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist
  • Ylva Lindblom
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.