Publicerad 13 december 2023

Utbildning för att motverka korruption inom vårdsektorn

SKR har tagit fram en utbildning - Antikorruptionsskolan - som riktar sig till medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. Det finns också exempel som kan vara ett stöd kring värderingar och etiska dilemman på din arbetsplats.

Antikorruptionsskolan

Efter genomförd utbildning ska du som medarbetare inom vård och omsorg ha fått ökad kunskap om korruption. Du ska känna dig trygg i hur du ska agera om du till exempel blir erbjuden något i tjänsten, eller om någon annan person frågar efter en förmån. I slutet av utbildningen kommer du att genomföra ett test som innehåller tre praktiska exempel.

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Fremia, Vårdföretagarna och SKR med stöd av IMM. Den är cirka 20 minuter lång.

Antikorruptionsskolan

Exempel på verkliga fall

Dessa två dramatierade exempel är framtagna att vara ett stöd i diskussioner kring värderingar och etiska dilemman i verksamheter. De kan med fördel användas vid APT-möten.

Mottagare av testamente

Du får ta del av en dramatisering av ett verkligt fall där en anställd blivit förmånstagare till ett testamente från en brukare. Natali Phalén, fd. generalsekreterare och Stina Lif, fd. marknadskommunikatör vid Institutet Mot Mutor, IMM samt Emil T. Jonsson, skådespelare, medverkar i filmen.

Filmen är 3 minuter och 58 sekunder lång.

Låntagaren

Du får ta del av en dramatisering av ett verkligt fall där en anställd lånat pengar av en brukare. Natali Phalén, fd. generalsekreterare och Stina Lif, fd. marknadskommunikatör vid Institutet Mot Mutor, IMM samt Emil T. Jonsson och Karolina Rahm, skådespelare, medverkar i filmen.

Filmen är 2 minuter och 37 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.