Publicerad 16 februari 2023

Vaccinering covid-19

Vaccination är ett av redskapen för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse som beskriver ansvar och roller för genomförande av vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2023.

Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är ett ansvar som delas mellan staten och regionerna. I överenskommelsen för första halvåret 2023 avsätter staten närmare 500 miljoner kronor till regionerna för att uppnå en hög och jämnt fördelad täckningsgrad i den del av befolkningen som rekommenderas vaccinering.

Överenskommelse SKR och regeringen om genomförande av vaccinering mot covid-19

Uppföljningsrapporter regioner månadsvis

Påfyllnadsdos för alla över 80 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos i höst till personer som bor på särskilda boenden för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år eller äldre. Det förutsätter som vid tidigare doser planering och en god samverkan mellan kommuner och regioner.

Påfyllnadsdoser kan ges tidigast fyra månader efter föregående påfyllnadsdos.

Påfyllnadsdoser rekommendationer, Folkhälsomyndigheten

Vaccinering barn och ungdomar

Från och med den 31 oktober upphör den allmänna rekommendationen från Folkhälsomyndigheten till barn i åldrarna 12-17 år att vaccinera sig mot covid-19. Det betyder att endast barn i särskilda grupper med ökad känslighet för covid-19 erbjuds vaccination mot covid-19.

Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12-17 år tas bort, Folkhälsomyndigheten

Prioriteringsordning vaccinering

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vilka personer som ska vaccineras i vilken ordning. Regionerna genomför vaccinering utifrån Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringar samt regionala förutsättningar.

Prioritetsordning påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Leverans och statistik antal vaccinerade

Folkhälsomyndigheten informerar om hur leveranserna av vaccin går samt redovisar statistiken från det nationella vaccinationsregistret.

Rapportering - Statistik för vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Rapportering - Leveranser av vaccin, Folkhälsomyndigheten

Rapportering av eventuella biverkningar

Om personer som fått covid-19 vaccin får biverkningar ska dessa rapporteras in till Läkemedelsverket. Personal inom hälso-och sjukvården kan gå en kort utbildning på 5 minuter om hur rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket ska gå till.

Utbildning rapporter biverkningar, Läkemedelsverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.