Publicerad 17 februari 2022

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer att behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

För den som har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska den 1 juli 2023 gäller att hen får fortsätta att använda titeln under tio år, det vill säga till den 30 juni 2033. Därefter behöver hen ansöka om och beviljas ett bevis för att få fortsätta att använda yrkestiteln.

Övriga, till exempel de som är nyutexaminerade, visstidsanställda eller de som är anställda med annan titel men har rätt kvalifikationer och ändå vill ansöka om den skyddade yrkestiteln, behöver ansöka om att få beviset och få det beviljat för att kunna använda titeln. Möjligheten att ansöka öppnar den 1 juli.

Regler om bevis klara

Reglerna för vilka krav som ska gälla för att få beviset är nu klara. De finns från och med den 18 april på Socialstyrelsens webbplats. Där finns även övrig information inför att undersköterska blir skyddad yrkestitel.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel, Socialstyrelsen

Information för arbetsgivare, Socialstyrelsen

För frågor till Socialstyrelsen om detta och andra förutsättningar kring det kommande förfarandet finns en funktionsbrevlåda.

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Bra att tänka på för arbetsgivare

  • Det är viktigt att planera för vilken titel medarbetare som inte får kalla sig undersköterska från och med den 1 juli 2023 ska använda i din verksamhet.
  • Det gäller till exempel visstidsanställda och särskilt viktigt i samband med rekryteringen inför sommaren.
  • Från 1 juli 2023 ska även den fasta omsorgskontakten inom hemtjänsten vara en undersköterska som har rätt att använda titeln.
  • Förbered och sprid gärna information till medarbetare om hur de ska gå tillväga för få fram sina betyg, validera och var de ska vända sig för att söka utbildning som de eventuellt behöver komplettera med.
  • Det är stora yrkesgrupper som berörs av förändringen. Utmaningarna skiftar mellan olika verksamheter och mellan kommuner och regioner. Framgångsfaktorer för dig som arbetsgivare är bland annat att se över hur kompetensen ska användas på bästa sätt, att kartlägga, validera och utbilda i god tid samt utveckla karriär- eller utvecklingsmodeller.
Frågor och svar om skyddad yrkestitel

Vi vill ha dina synpunkter

SKR vill gärna få in frågor och funderingar för att kunna intressebevaka och stödja arbetsgivare i kommuner och regioner inför att undersköterska blir en skyddad titel. Den här sidan uppdateras utifrån det fortsatta arbetet och vilka frågor som kommer in.

Välkomna att skicka in frågor och funderingar under formuläret Kontakta SKR längst ner på sidan.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.