Publicerad 17 mars 2022

Utbildningsbakgrund undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter

Undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter är stora personalgrupper inom kommuner och regioner. Tidigare redovisningar av utbildningsbakgrund för dessa personalgrupper har inte gett en heltäckande bild, då en stor andel individer med vuxenutbildning inom vård och omsorg inte räknats med i redovisad statistik.

9 av 10 undersköterskor har vård- och omsorgsutbildning

Nu finns ett nytt statistiskt underlag som bättre visar hur stor andel som har vård- och omsorgsutbildning bland personalgrupperna 2020.

9 av 10 undersköterskor i kommuner och regioner har vård- och omsorgsutbildning. Bland skötare i regioner hade 76 procent vård- och omsorgsutbildning och bland vårdbiträden i kommuner var andelen 29 procent. Inom funktionshinderområdet hade 71 procent av stödassistenterna utbildning inom vård och omsorg eller barn och ungdom, och motsvarande siffra var 30 procent bland vårdbiträden/stödbiträden.

Se statistiken om utbildningsbakgrund

Potential att höja kompetensen oavsett ålder

Bland flera av personalgrupperna finns en stor potential att öka andelen med vård- och omsorgsutbildning. Den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet gör det möjligt för både nya och befintliga medarbetare, bland annat vårdbiträden och undersköterskor, att utbilda sig på arbetstid. Med tanke på att arbetslivet förändras och förlängs är det inte för sent att vidareutbilda – oavsett ålder. Välfärden behöver kompetent personal i alla åldrar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • BODIL UMEGÅRD
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.