Publicerad 16 maj 2024

Värmebölja, arbetsmiljö

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska se till att klimatet på arbetsplatsen inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

Att kontrollera och åtgärda klimatet vid värmeböljor hör till det löpande arbetsmiljö­arbetet enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det innebär att du som arbetsgivare under en värmebölja i samverkan med skyddsombud kan behöva genomföra en riskbedömning för att förebygga risken för ohälsa och olycksfall bland personalen.

Gå igenom följande steg

 • Genomför åtgärder.
 • Gör en handlingsplan för det som inte genomförs omedelbart.
 • Följ upp att det finns handlingsplan med åtgärder.
 • Kontrollera att åtgärder har effekt.

Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa befintliga säkerhetsrutiner och slå larm om de upptäcker fel. Om du som arbetsgivare inte själv äger lokalerna, kan du ställa krav på hyresvärden. Om uppvärmning och ventilation ingår i hyresvärdens åtagande, kan man normalt begära att temperaturen följer gällande regler.

Hög värme ökar risken för olyckor

Arbetsförmågan påverkas när hög värme inverkar på både kropp och sinne. Kroppens naturliga svar på hög värme är att sänka arbets­takten för att minska kroppens värme­produktion. Uppmärk­samhet och omdöme kan försämras och olycksfalls­risker ökar. Humöret påverkas av värme­belastningen på samma sätt som av annan stress.

Exempel på åtgärder

 • Köp in fläktar eller annan motsvarande utrustning.
 • Skärma av solen vid fönster med persienner, gardiner, solfilm och/eller markis.
 • Stäng av onödiga värmekällor, till exempel maskiner, datorer och belysning som inte används.
 • Uppmuntra att dricka mer vatten än vanligt - köp in vätskeersättning.
 • Tillåta mer informell klädsel.
 • Begränsa fysiskt tunga arbetsuppgifter om verksamheten tillåter.
 • Ha vattenkannor med kallt vatten/saft i kylskåpen.
 • Uppmana medarbetarna att pausa när det finns möjlighet.
 • Om medarbetare vistas i utemiljö, se om möjligt till att det finns skugga/parasoller eller motsvarande.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Gunnar Sundqvist
  Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.