Publicerad 7 februari 2024

Ergonomi, arbetsmiljö

Ergonomi handlar ofta om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan. Det kan exempelvis handla om arbetsställning, ljud, ljus och klimat samt hur kroppen används på ett lämpligt sätt vad gäller att skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

Ofta skiljer man på belastningsergonomi och kognitiv ergonomi.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder.

Belastningsergonomi, Arbetsmiljöverket

Säkra personförflyttningar

Säkra personförflyttningar handlar om att förbättra arbetsmiljön och skapa säkra personförflyttningar för både utförare och vårdtagare. Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) har tagit fram en praktiknära guide för säkra personförflyttningar, "Säkra personförflyttningar- en forskningsbaserad guide för bättre arbetsmiljö".

Säkra personförflyttningar, Mynak

Guiden är framtagen tillsammans med Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter under ledning av en forskargrupp. Den vänder sig till chefer, medarbetare och skyddsombud inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg och tandvård.

Kognitiv ergonomi, informationsergonomi

Kognitiv ergonomi eller informationsergonomi handlar om när vi tolkar och tar in information i ett samspel mellan människa och teknik. Den kognitiva ergonomin blir allt viktigare i ett allt mer informationsintensivt samhälle. Utmaningen handlar om att anpassa teknik till vår kognitiva förmåga; att se, höra, förstå, minnas och fatta beslut. För att förstå samspelet mellan människan och maskinen måste vi först förstå hur vår hjärna fungerar.

Ett perspektiv som inkluderar våra ergonomiska förutsättningar handlar om människa, teknik och organisation (MTO). Att betrakta ett arbetsmoment i ett MTO-perspektiv är att försöka se hur människa, teknik och organisation samspelar när risker uppstår.

Den hjärnvänliga arbetsplatsen– kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.