Publicerad 11 mars 2021

Forskning och utveckling

SKR samt Sobona och de fackliga organisationerna i samverkan stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa via AFA Försäkring.

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor inom kommuner och regioner samt till det privata näringslivet.

AFA Försäkrings skadestatistik tillsammans med omvärldsbevakning är en utgångspunkt i våra beslut om vilka FoU-områden som ska prioriteras.

Anslag ges till fristående projekt eller projekt som ingår i utlysningar av FoU-program inom arbetsmiljö och hälsa. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktiskt nytta är viktiga kriterier vid bedömning av vilka projekt som ska få anslag.

Det finns cirka 250 pågående projekt och sex pågående forskningsprogram.

FoU-program, AFA Försäkring

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv bidrar till att kommunicera forskningsresultat och att kunskap från forskning kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Suntarbetsliv

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.