Publicerad 12 december 2023

Förebyggande av skolattacker

Skolattack.se samlar information och stöd från flera aktörer som på olika sätt arbetar förebyggande mot skolattacker och vänder sig till alla skolformer, oavsett huvudmän. Bakom webbplatsen står en rad myndigheter och organisationer, däribland SKR.

Skolattack.se

Flera fall av grövre våld har inträffat i grund- och gymnasieskolor under de senaste åren, i vissa fall med dödlig utgång. Sannolikheten att en enskild skola ska drabbas är liten, men det kan få allvarliga konsekvenser om något sker. Det är därför viktigt att ha ha goda rutiner kring vad man ska göra om något händer.

Webbplatsen Skolattack.se är ett metodstöd som innehåller såväl svar på konkreta frågeställningar och vägledningar till kontaktuppgifter.

Bakgrund

Skolattack.se är framtagen inom ramen för det regeringsuppdrag som 2022 gavs till Brå, om att utveckla ett metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism. Metodstödet ska vara särskilt utformat för att kunna användas inom skolväsendet.

Samverkande myndigheter och organisationer bakom webbplatsen

  • Skolverket
  • Socialstyrelsen
  • Polismyndigheten
  • Center mot våldsbejakande extremism
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • SKR

Informationsansvarig

  • Christin Appel
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.