Publicerad 23 oktober 2023

Verksamhetsmark

Många kommuner arbetar aktivt med tillgången på verksamhetsmark. Över en tredjedel har svarat att kommunen har en markstrategisk planering som omfattar förvärv och försäljning av verksamhetsmark. En fjärdedel svarar att de förvärvat mark och över två tredjedelar svarar att de sålt mark för verksamhetsändamål under 2022.

Utöver pris ställer över hälften av kommunerna andra krav vid försäljning av verksamhetsmark. En stor majoritet av kraven gäller byggnadsskyldighet, byggstart och färdigställande. Ett annat ofta förekommande krav rör gestaltning. Det vanligaste priset per kvm vid försäljningar av verksamhetsmark för industri, handel och kontor ligger under 500 kronor.

Diagram 1: Markstrategisk planering

230 kommuner besvarade frågan.

Frågan i enkäten var: Finns det i kommunen en aktuell markstrategisk planering som omfattar förvärv och försäljning av verksamhetsmark?

Diagram 2: Förvärv och försäljning av verksamhetsmark

231 kommuner besvarade frågan. Kommuner som svarat kan både ha förvärvat och sålt mark under 2022.

Frågan i enkäten var: Har kommunen förvärvat eller sålt mark ämnad för verksamhetsändamål under 2022?

Diagram 3: Krav som inte avser pris vid försäljning av verksamhetsmark

155 kommuner besvarade frågan.

Frågan i enkäten var: Har kommunen vid markförsäljning för nybyggnation av verksamhetslokaler under 2022 ställt krav i avtal med byggherren som inte avser pris?

Diagram 4: Genomsnittligt markpris för industri

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvm bruttoarea vid kommunala markförsäljningar avseende verksamhetsmark för industri 2022?

Diagram 5: Genomsnittligt markpris för handel

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvm bruttoarea vid kommunala markförsäljningar avseende verksamhetsmark för handel 2022?

Diagram 6: Genomsnittligt markpris för kontor

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvm bruttoarea vid kommunala markförsäljningar avseende verksamhetsmark för kontor 2022?

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.