Publicerad 19 juni 2023

Utformning av kommunala
vård- och omsorgslokaler
– erfarenheter från Covid-19

Kommunfonden har lanserat en skrift där du kan läsa om vilka erfarenheter och lärdomar som pandemin fört med sig när det gäller byggnader för kommunal vård och omsorg, samt exempel på hur lärdomarna tillämpas i pågående fastighetsutvecklingsprojekt.

Läs rapporten

Kommunfonden (FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor) har genomfört ett FoU-projekt där erfarenheter från Covid-19-pandemin har inhämtats och sammanställts. Syftet är att erfarenheter kring hur lokalerna bör utformas för att begränsa smittspridning ska kunna spridas och tillämpas i framtida om- och nybyggnationer av äldreboenden, LSS-boenden etcetera.

Informationsansvarig

  • Fredrik Johansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.