Publicerad 11 april 2022

Öppna jämförelser Företagsklimat

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Information inför offentliggörandet av Öppna jämförelser Företagsklimat 2021

På SKR:s webbplats kommer resultaten att finnas tillgängliga den 21 april klockan 08.00 under rubriken Öppna jämförelser Företagsklimat 2021.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2021

För dig som har lösenord till undersökningens webbportal blir de slutgiltiga resultaten tillgängliga den 18 april. Alla kommunrankningar offentliggörs dock den 21 april.

Undersökningens webbportal, Insikt

Högst placerade kommuner (för samtliga rankningar) kommer att kontaktas under perioden 19-20 april. Även de kommuner som hamnar tvåa, trea och sist i den totala rankningen kommer också att kontaktas i förväg.

Undersökningens resultat kommer också att presenteras på följande sätt

  • Standardiserade rapporter för samtliga kommuner/förbund/förvaltningar, med diagram över de viktigaste resultaten i undersökningen, kommer att finnas tillgängliga i webbportalen under rubriken rapporter fr.o.m. den 21 april.
  • Torsdagen den 28 april kommer en filmad PP-presentation att läggas ut på SKR webbplats samt som nyhet via undersökningens webbportal. Det är en film på ca 15-20 minuter där de viktigaste resultaten från undersökningen 2021 presenteras.
  • I månadsskiftet augusti/september 2022 kommer som vanligt ett längre webbseminarium för Insiktsundersökningen att genomföras. Datum för detta seminarium återkommer vi med.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare
  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR