Publicerad 25 april 2023

Öppna jämförelser Företagsklimat

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Information inför offentliggörandet av Öppna jämförelser Företagsklimat 2022

På SKR:s webbplats kommer resultaten att finnas tillgängliga den 25 april klockan 09.00 under rubriken Öppna jämförelser Företagsklimat 2022.

För dig som har lösenord till undersökningens webbportal blir de slutgiltiga resultaten för 2022 tillgängliga den 21 april. Alla kommunrankningar offentliggörs dock först den 25 april.

Undersökningens webbportal, Insikt

Högst placerade kommuner (för samtliga rankningar) kommer att kontaktas under perioden 21-24 april. Även de kommuner som hamnar tvåa, trea och sist i den totala rankningen kommer också att kontaktas i förväg.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2022

Undersökningens resultat kommer också att presenteras på följande sätt

  • Standardiserade rapporter för samtliga kommuner/förbund/förvaltningar, med diagram över de viktigaste resultaten i undersökningen, kommer att finnas tillgängliga i webbportalen under rubriken rapporter fr.o.m. den 25 april.
  • Den 3 maj kommer en filmad PP-presentation att läggas ut på SKR webbplats samt som nyhet via undersökningens webbportal. Det är en film på ca 20 minuter där de viktigaste resultaten från undersökningen 2022 presenteras.
  • I månadsskiftet augusti/september 2023 kommer som vanligt ett längre webbseminarium för Insiktsundersökningen att genomföras. Datum för detta seminarium återkommer vi med.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare
  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.