Publicerad 24 april 2024

Öppna jämförelser Företagsklimat

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2023

Företagare är fortsatt nöjda med kommuners service och effektivitet vad gäller myndighetsutövning. Det totala NKI-betyget är kvar på en oförändrad hög nivå (index 75). För området upphandling har NUI-betyget ökat med en enhet till NUI 65.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2023

Undersökningens resultat för 2023 presenteras också på följande sätt

  • Standardiserade rapporter för samtliga kommuner/förbund/förvaltningar, med diagram över de viktigaste resultaten i undersökningen, finns tillgängliga i webbportalen under rubriken rapporter från och med den 24 april (lösenord krävs).
  • Den 30 april läggs en filmad PP-presentation ut på SKR webbplats samt i undersökningens webbportal. Det är en film på ca 15-20 minuter där de viktigaste resultaten från undersökningen 2023 presenteras.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare
  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.