Publicerad 11 februari 2022

Automation

Automation och artificiell intelligens (AI) skapar möjligheter för en smartare välfärd. SKR vill bidra till att dessa möjligheter gör nytta och skapar värde i välfärden.

Majoriteten av den automation som skett fram till idag bygger på teknik eller program som utformas för att utföra en uppgift på ett förbestämt sätt. Med AI öppnas möjligheter att också automatisera icke förutsägbara uppgifter. Det skapar nya möjligheter för kommuner och regioner samtidigt som det förändrar arbetssätt och kompetenskrav och ställer nya krav på allt från hantering av data till organisation och ledarskap.

SKR arbetar med att skapa grundläggande förutsättningar för kommuner och regioner att nyttja de möjligheter som automatisering och artificiell intelligens ger.

Det här gör SKR inom automation och AI

Webbsändning om automatiserade beslut, 30 mars 2020

E-utbildning: AI för ledare i offentlig sektor

SKR har tillsammans med AI Innovation och Governo tagit fram en e-utbildning för dig som leder en verksamhet, jobbar med utveckling eller helt enkelt är nyfiken på AI och vad det kan innebära för din organisation. Utbildningen, som du genomför i din egen takt när det passar dig, ger dig den grundläggande förståelsen du behöver för att kunna fatta beslut, börja använda AI i utvecklingen eller skapa förutsättningar för detta i din organisation. Den ger också den förståelsen som vi tror att varje medarbetare behöver för att förstå vilka möjligheter AI inrymmer.

AI för ledare i offentlig sektor

Rapport om automatiserad ärendehantering

Många kommuner har börjat automatisera sina ärendeprocesser. Rapporten har tagits fram tillsammans med personer som arbetar med automatisering i kommuner och regioner. Rapporten ger en översiktlig bild av vad automatiserad ärendehantering är, vilka nyttor och effekter som kan uppnås och vad som är viktigt att tänka på för att dess nyttor ska realiseras.

Automatiserad ärendehantering

Stöd till kommuner vid automatsering av processen för ekonomiskt bistånd

I flera kommuner pågår utvecklingsarbete för att automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd. SKR koordinerar utvecklingsprojekt där kommuner som automatiserar processen för ekonomiskt bistånd utbyter erfarenheter och lärdomar.

Utvecklingsprojekt, ekonomiskt bistånd

Stödmaterial för automatisering av processen ekonomiskt bistånd

SKR är partner i AI Innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden är ett nationell center för tillämpad AI forskning och innovation. Inom ramen för AI innovation of Sweden bidrar SKR bland annat med att göra välfärdens utmaningar kända och föremål för tillämpad forskning och innovation.

AI Innovation of Sweden

SKR stödjer och sprider webbutbildningen Elements of AI

Utbildningen riktar sig till alla som vill veta mer om vad AI är, hur AI kommer att utvecklas och hur det kan påverka vårt arbete och våra liv.

Elements of AI

Fördjupning

En fördjupad beskrivning av automatisering, centrala begrepp inom ämnet och belysande exempel finns samlat i rapporten Automatisering i välfärden - möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner.

Rapport: Automatisering i välfärden - möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR