Publicerad 7 oktober 2022

Arkitektur, säkerhet

Gemensamma ramverk för arkitektur och säkerhet ska användas vid utveckling och förvaltning av digitala välfärdstjänster. Det skapar en gemensam grund och stärker samverkan.

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, säker informationshantering och säkert informationsutbyte är en förutsättning för att bibehålla och stärka tilliten till digitala välfärdstjänster.

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
  • Jonas Nilsson
    Informationssäkerhetsspecialist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR