Publicerad 6 mars 2024

Internet of Things, IoT IoT

Internet of Things - eller Sakernas internet - handlar om att använda sig av uppkopplade föremål. IoT kan bidra till stora mängder användbar data till verksamheterna inom kommuner och regioner. Data som kan användas för att effektivisera och förnya välfärden samt stötta beslutfattande. SKR arbetar därför aktivt med frågan på flera olika sätt och erbjuder bland annat vägledningar.

Det här IoT

IoT kan handla om vanliga saker som tidigare varit en del i vår vardag men som nu blivit uppkopplade. Som exempel ett brandalarm som skickar ett meddelande till din mobil när det utlöses. Det kan också handla om helt nya sensorer som nu blivit så billiga att tillverka att det blivit meningsfulla att placera ut inom betydligt fler tillämpningsområden än tidigare. Detta kan exempelvis innebära fuktsensorer under diskbänken som varnar om avloppet läcker.

IoT i välfärden

Inom välfärden är användningsområden för Internet of Things många. Inom vården kan det vara att hålla koll på en patients värden med olika sensorer. Inom äldreomsorgen kan det handla om mattor som känner av om en brukare ramlat. Ett exempel in om samhällsbyggnadssektorn är sensorer i fastigheter som styr inomhusklimatet så att det är blir så energieffektivt som möjligt.

Smart City Lab

Smart City Lab är ett strategisk projekt finansierat av IoT Sverige och SKR är med som part i projektet. Tanken är att projektet ska fungera som en plattform där de tekniska och organisatoriska kopplade till införande av IoT hanteras. Projektet ämnar hantera allt från upphandling av IoT till Europeiska standarder.

Smart City Lab - satsning på mjuk infrastruktur, IoT Sverige

Vägledningar och stödmaterial för IoT

Vägledning för IoT-tjänster – från behov till realisering

SKR har med stöd från IoT Sverige tagit fram en vägledning som ger konkret stöd i hur du med hjälp av IoT identifierar behov, planerar för att det tillgodose det för att sedan realisera det och följa upp resultatet. Vägledningen har tagits fram tillsammans med en stor bredd av representanter från kommunal och regional sektor och är tänkt att funka som ett generellt stöd oavsett vilken sektor du arbetar i.

Vägledning för IoT-tjänster

Säkra användbarhet i upphandling av IoT-system

SKR har tagit fram en vägledning för hur du kan säkerställa att upphandlade IoT-system blir användbara för verksamheten som ska använda den. Syftet är att vara ett konkret stöd för hur användbarhet kan fångas, formuleras och utvärderas vid upphandling av IoT-tjänster, system, produkter, välfärdsteknik eller verksamhetssystem. Exempel är hämtade från socialtjänsten men arbetsmodellen är generisk.

Vägledning för att säkra användbarhet i upphandling av IoT-system

Referensarkitektur för IoT

Referensarkitektur för IoT är tänkt att ge stöd till personer som är involverade i tekniska, affärsmässiga och arkitektoniska aspekter vid införskaffande av IoT-system. Materialet kan användas vid upphandling såväl som benchmarking och utvärdering av IoT-system. Materialet innehåller bland annat begreppsdefinitioner, en principkatalog och en kravkatalog.

Referensarkitektur för IoT, Inera

Klassa för IoT

Vägledningen Klassa för IoT togs fram för att användas som stöd i offentliga organisationers informationssäkerhetsarbete. I takt med att samhället blir mer och mer digitaliserat ökar också mängden digitaliserad information som i olika grad är skyddsvärd. Klassa för IoT hjälper din organisation i det systematiska arbetet med informationssäkerhet.

Klassa för IoT

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Felix Krause
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.