Publicerad 24 april 2024

Integritetspolicy och GDPR–FamiljehemSverige

Integritetspolicyn beskriver hur e-tjänsten FamiljehemSverige samlar in och behandlar personuppgifter. Sveriges Kommuner och Regioner står bakom e-tjänsten, som drivs av SecureAppbox AB (SecureMailbox).

Varför samlas personuppgifter in?

Ändamålet med insamling av uppgifter är att den aktuella kommunen initialt ska kunna bedöma en sökandes lämplighet för uppdragen familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. Sökandens personuppgifter, däribland personnummer och kontaktuppgifter, samlas in och behandlas i portalen tillsammans med svar på ett antal flervalsfrågor. Några av uppgifterna som samlas in är av känsliga karaktär och omfattar sökandens fysiska och psykiska hälsa.

För att kunna bedöma en sökandes lämplighet kan den aktuella kommunen behöva hämta in ytterligare uppgifter från andra myndigheter, såsom Skatteverket (folkbokföringen), Försäkringskassan, Socialtjänsten, Polismyndigheten (misstankeregistret, belastningsregistret, LOB-registret) samt Kronofogdemyndigheten. Dessa uppgifter överförs inte till e-tjänsten utan hämtas in och lagras av respektive kommun enligt gällande föreskrifter.

Tillgång till en sökandes uppgifter i e-tjänsten

För att underlätta insamling av information och utvärdering av lämpliga sökande används en central tjänst i form av en e-tjänst som drivs av SecureAppbox AB (SecureMailbox). Tillgång till portalen är begränsad till behörig personal på respektive kommun (familjehemssekreterare eller socialsekreterare).

Uppgifterna i e-tjänsten kommer inte att delas eller lämnas ut till tredje part. En teknisk administratör på SKR, tillsammans med SecureAppbox AB (SecureMailbox), har åtkomst till själva e-tjänsten av administrativa och tekniska skäl. Dessa parter har dock ingen tillgång till innehållet i e-tjänsten och kommer därför inte åt dina inlagda uppgifter.

Säkerhet

Uppgifter som samlas in via e-tjänsten skickas och lagras i krypterad form. Konfidentialitet och integritet av dina uppgifter säkerställs genom användning av asymmetrisk kryptering.

Radering av uppgifter

Varje kommun ansvarar för vidarebehandling och radering av uppgifterna som görs tillgängliga till dem via e-tjänsten.

Har du frågor om integritetspolicyn eller SecureMailbox?

Kontakta SKR

familjehemsverige@skr.se

eller SecureMailbox AB

info@securemailbox.com

Frågor och svar om GDPR och support

Här hittar du vanliga frågor med tillhörande svar. Har du fler frågor kontakta familjehemsverige@skr.se

 • Ska kommuner teckna personuppgiftsbiträdesavtal med SKR?

  Ja, ni behöver teckna personuppgiftsbiträdesavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (nedan kallat SKR) för det är ni som är personuppgiftsansvariga och SKR tillhandahåller en tjänst till er. När kommunen ansluter till FamiljehemSverige skickas två exemplar för signering.

 • Ska kommuner teckna personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören SecureAppbox?

  Nej, ni behöver inte teckna personuppgiftsbiträdesavtal med SecureAppbox/SecureMailbox för det gör SKR och vad gäller SecureMailbox tjänsten accepterar ni ”privacy policy” när ni ansluts till tjänsten.

 • Ni har anpassat denna e-tjänsten som innehåller känslig information utifrån GDPR. Kan ni utveckla hur detta fungerar utifrån GDPR? Hur är avtalet är med leverantören SecureAppbox?

  Genom att SKR valde en GDPR-anpassad plattform från början har SKR kunnat fokusera på att skapa en tjänst som verkligen hjälper familjehemsrådgivare att hitta fler familjehem, vilket också var uppdraget. FamiljehemSverige.se hanterar känslig information och varje ansökan som innehåller känslig information finns bara i en skyddad version som lagras hos den valda kommunens SecureMailbox e-post konto.

 • Hur ser support och driftavtalen ut kring FamiljehemSverige.se och SecureMailbox?

  Kommunen är personuppgiftsansvarig, SKR levererar och förvaltar en tjänst FamiljehemSverige.se. Varje kommun behöver ett personuppgiftsbiträdesavtal med SKR. I tjänsten ingår webbapplikationen samt ett e-post funktionskonto till varje kommun.

Informationsansvarig

 • Ola Nordqvist
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.