Publicerad 18 mars 2024

Beställarnätverk – konsulentstödd familjehemsvård barn och unga

SKR planerar att starta ett kommungemensamt beställarnätverk för konsulentstödd familjehemsvård barn och unga.

I slutet av februari skickade SKR ut ett erbjudande om att ingå i ett kommungemensamt beställarnätverk med syfte att påverka innehåll, kostnad och samverkan med konsulentstödd familjehemsvård avseende barn och unga. Ett 80-tal kommuner anmälde intresse.

En överenskommelse om gemensam finansiering skickades ut till intresserade kommuner den 15 september. Kommuner som fortsatt vill delta i projektet undertecknar denna överenskommelse senast den 31 oktober 2023 och binder sig på så vis till att samfinansiera projektet under två år med 15 000 kr/år.

Den 14 mars 2024 genomfördes första workshopen med de deltagande kommuner i beställarnätverket. Cirka 60 kommuner deltar i beställarnätverket och har en tillsatt arbetsgrupp som tillsammans med SKR arbetar fram stödmaterial till kommunerna.

Beställarnätverkets syfte

Syftet med beställarnätverket är att påverka innehåll, kostnad och samverkan med
konsulentstödd familjehemsvård avseende barn och unga. 

Ett beställarnätverk bedöms kunna ge kommunerna

 • ökad transparens kring kostnader för arvode- och omkostnadsersättningar till
  familjehem som kommunerna rekryterar genom konsulentstödda verksamheter
 • bättre förutsättningar vid upphandling och uppföljning, och av innehåll i
  vården
 • bättre förutsättningar vid vårdnadsöverflyttningar till familjehemsföräldrar
 • bättre förutsättningar för kommunerna att använda sina ekonomiska resurser
  kostnadseffektivt
 • möjlighet att bilda en beställargrupp med syfte att driva gemensam
  upphandling av familjehemsvård för barn och unga för de kommuner som
  ingår i beställarnätverket

Finansiering av beställarnätverket

Beställarnätverket förutsätter att de kommuner som ingår finansierar en projekttjänst på 50 procent under perioden 2023-08-01–2025-08-01, samverkan med Adda Inköpscentral och Affärskoncept (upphandling och juridik) och övriga kostnader som tillkommer.

I de fall projektet lånar in kompetens från kommunerna, kommer respektive kommun att ersättas ekonomiskt enligt överenskommelse.

Total kostnad per år beräknas till drygt en miljon kronor. Kostnaden för projekttjänsten har fördelats lika mellan kommuner oberoende av invånarantal med hänvisning till att mindre kommuner ofta har större behov av konsulentstödd familjehemsvård.

Informationsansvarig

 • Andreas Dahl
  Inlån

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.