Publicerad 8 februari 2023

Överenskommelser, avtal och uppföljning för SSBTEK

Här hittar du överenskommelser för SSBTEK, bilagor och mallar för avtal och villkor, samt information om finansiering samt utvärderingar av tjänsten.

Överenskommelse, bilagor och mallar för SSBTEK

Här hittas aktuella avtalsdokument för Överenskommelse om effektiv informationsöverföring och tjänsten SSBTEK. Avtalen har genomgått översyn och godkännande av nya villkor pågår under perioden november 2021–april 2022. Kommuner kontaktas av Driftparten Försäkringskassan för att som administrerar det skriftliga godkännandet.

Avtal och anslutning för handläggning av ärenden inom tjänsten SSBTEK, Försäkringskassan

Dags att teckna nya avtal för ekonomiskt bistånd, nyhet 11 november 2021

Gemensamma dokument för alla parter

Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsöverföring (PDF) Pdf, 344 kB.

Definitioner (PDF) Pdf, 154 kB.

Allmänna villkor (PDF) Pdf, 195 kB.

Reglering av ansvar (PDF) Pdf, 152 kB.

Part som deltar i tjänst

Beskrivning och tjänstespecifika villkor för SSBTEK (PDF) Pdf, 660 kB.

Uppgiftslämnare

Anslutningsavtal uppgiftslämnare (PDF) Pdf, 606 kB.

Kommun

Anslutningsavtal, kommun (PDF) Pdf, 246 kB.

Personuppgiftsbiträdesavtal (PDF) Pdf, 293 kB.

Driftspart

Driftsavtal (PDF) Pdf, 319 kB.

Finansiering och avgifter för anslutning

SSBTEK finansieras genom en årlig anslutningsavgift. Avgiften fastställs varje år av SKR. Avgiften används till förvaltning och utveckling.

Kostnaderna för att ansluta till SSBTEK har sjunkit över tid. Åren 2015-2016 var den årliga taxan en krona per kommuninvånare. År 2017 sänktes kostnaden till 80 öre per invånare. 2018 sänktes kostnaderna ytterligare till 60 öre per kommuninvånare, eftersom Försäkringskassans drift från och med då finansierades av statliga anslag, och inte längre belastade SSBTEK:s budget.

Utvärdering av SSBTEK

Över 90 procent av Sveriges kommuner är anslutna till SSBTEK. Fem miljoner frågor besvaras av SSBTEK varje år.

PWC har under 2018, på uppdrag av SKR, utvärderat SSBTEK. Utvärderingen bygger på intervjuer med kommuner och myndigheter. I intervjuerna framkommer att 90 procent av handläggarna upplever att SSBTEK sparar tid i handläggning.

Utvärdering SSBTEK (PDF, nytt fönster) Pdf, 991 kB.

Ekonomistyrningsverket har gjort en analys av nyttan med SSBTEK.

Ekonomistyrningsverket om nyttan av SSBTEK

Utmärkelser

KommITS gav 2016 utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt till tjänsten SSBTEK.

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.