Publicerad 11 mars 2021

Metodstöd för IT-arkitekter

Med hjälp av metodbeskrivningen och arkitekturramverket kan du strukturera och genomföra Robotic Process Automation- (RPA) projekt på ett effektivt sätt och med hög kvalitet. RPA kallas även digital medarbetare.

I denna webbsändning (26 minuter) berättar Peter Mannerhagen, Inera, om ett nytt metodstöd för IT-arkitekter som Inera har tagit fram tillsammans med de kommuner och regioner som ingår i samarbetsforumet ”Arkitekturgemenskapen”. Metoden kan även användas av dig som jobbar med verksamhetsutvecklingen eller vid upphandling av sådant stöd.

Att göra medvetna val lyfter Peter som det allra viktigaste. Han menar att det finns inget som säger att RPA är bättre än systemintegrationer men du måste veta varför du väljer det ena eller det andra och verkligen förstår innebörden. Metoden som Arkitekturgemenskapen har tagit fram kan anpassas till olika organisationer och olika förutsättningar.

Metod för arkitekturstöd i RPA-projekt (PDF) Pdf, 655 kB.

Vill du vara med i Arkitekturgemenskapen?

Stöd för arkitekter

Är du arkitekt eller stöttar i ett automatiseringsprojekt kan du hitta vägledning i Ineras samarbetsforum Arkitekturgemenskapen. Detta arkitekturbiblioteket innehåller material producerat av arkitekter som är återanvändbara för det stora antalet kommuner och regioner. Här finns komponenter som kan återanvändas i olika sammanhang för att skapa, realisera och underhålla digitala lösningar.

Exempel på sådana komponenter är målbeskrivningar med mätvärden och strategier, kataloger över organisationens förmågor, modeller av arbetsflöden i verksamheten, informationsbehov och verksamhetstjänster. Innehållet kan fritt förfogas och kan användas av alla, direkt eller med minimal förändring.

Metod för arkitekturstöd i RPA & automationsprojek

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.