Publicerad 30 juni 2022

Förändringsledning vid automatisering, ekonomiskt bistånd

För att kunna uppnå rätt effekt med ditt automatiseringsarbete krävs det nya arbetsprocesser och förändringsledning. Ta del av hur andra kommuner har jobbat med detta och deras erfarenheter.

Markaryd om sitt förändrade arbetssätt vid automatisering

I denna webbsändning (10 minuter) berättar Daniel Linares, enhetschef i Markaryds kommun, om att ställa om processerna samt om kommunens nya arbetssätt inför automatisering.

Nackas kommunikationsmaterial kring automatisering

Ta del av Nacka kommuns presentation kring hur de gick från tanke till robotfabrik. De har även samlat vanliga frågor med svar kring deras automatiseringsarbete av ekonomiskt bistånd och av vuxenutbildningen.

Från tanke till robotfabrik - Nackas digitaliseringsresa (PDF) Pdf, 2 MB.

Ställa om till digitalt - vilka kompetenser behövs?

I denna webbsändning (45 minuter) berättar Malin Annergård, SKR, och Ola Johnsson, PwC, om olika kompetensbehovet när vi ställer om till digitalt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR