Publicerad 1 november 2023

Svenska för invandrare, sfi

Utbildning i svenska ger nyanlända personer bättre förutsättningar att snabbt etablera sig i Sverige. Det tjänar såväl individen som kommunen och hela samhället på.

Kommunerna ska erbjuda en sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt

Den 1 augusti 2022 infördes en skyldighet för kommunerna att inom komvux ge en sammanhållen utbildning för dem som tar del av etableringsprogrammet och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. Mer information om beslutet. En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt, Regeringen

Digitalt stöd för svenskinlärning

Malmö stad har tagit fram Hejsvenska som är ett digitalt stöd för svenskinlärning. Det riktar främst till vuxna andraspråkinlärare och är konstruerat så att det ska kunna användas av alla, oavsett studiebakgrund eller datorvana.

Hejsvenska, ett digitalt stöd för svenskinlärning

Varje del är uppbyggd kring tio vardagliga teman, inom vilka användaren får träna ett funktionellt, kommunikativt språk. Utgångspunkten är att läs- och skrivinlärning sker bäst när användaren känner till orden betydelse och därför utgår man från modeller och övningar där användaren får lyssna och bygga upp sin förståelse innan man går vidare och tränar ljud och läs- och skrivförmåga i övningar.

Arbetet har lett fram till fyra program:

  • Hejsvenska 1 som riktar sig mot sfi-kurs A.
  • Hejsvenska 2 som riktar sig mot sfi-kurs B.
  • Hejsvenska 3 som riktar sig mot sfi-kurs C.
  • Hejsvenska 4 som riktar sig mof sfi-kurs D.

Finns på webben och går att ladda ner gratis

Programmet finns tillgängligt på webben och som gratis app att ladda ner till surfplattor och smarta telefoner. Det är fritt för alla och kan därför vara en resurs för kommuner med sfi-undervisning och för personer som vill träna svenska på fritiden. Verktygen nås även genom Börja lära dig svenska informationsverige.se Hejsvenska.se har idag flera tusen unika besökare varje dag och apparna har över 100 000 nedladdningar.

Fakta om studiestartsstöd

  • Studiestartsstödet riktar sig till arbetslösa personer med kort tidigare utbildning
  • Vid heltidsstudier består stödet av ett bidrag på 8 984 kr för fyra veckor (ingen lånedel) och ges under maximalt 50 veckor
  • Det är kommunen som tillsammans med Arbetsförmedlingen identifierar vilka individer som utgör målgruppen för insatsen i den aktuella kommunen.

Lärande exempel

Publikationer

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.