Publicerad 3 maj 2024

Omvärldsbevakning folkhälsoområdet

Omvärldsbevakning inom folkhälsa är centralt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra i önskad riktning. Vilka händelser, trender och utmaningar kan komma att få betydelse för folkhälsan.

Omvärldsspaning – medborgarnas hälsa

För att göra en omvärldsanalys och behovsinventering kan du ta hjälp av följande omvärldsspaningar samt lärdomar under pandemin från 2019. Underlaget är framtaget som ett arbetsmaterial och fokuserar på händelser med betydelse för folkhälsan, exempelvis nya riksdagsbeslut, propositioner, betänkanden, nationella strategier och regeringsuppdrag.

Utan spaning - ingen aning! Underlag inför 2024-2026 (PDF) Pdf, 942 kB.

Utan spaning - ingen aning! Underlag inför 2023-2025 (PDF) Pdf, 758 kB.

Utan spaning – ingen aning! Underlag inför 2022-2024 (PDF) Pdf, 669 kB.

För ett motståndskraftigt samhälle - lärdomar av pandemin

Stöd till att göra en egen omvärldsbevakning

SKR har också tagit fram en omvärldsanalys kring övergripande förändringskrafter och trender som kan få betydelse för det kommunala och regionala uppdraget. En handledning finns för er som vill använda materialet i den egna kommunens eller regionens omvärldsarbete.

Omvärldsanalys 10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget

Informationsansvarig

  • Hanna Lind
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.