Publicerad 19 juni 2023

Vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare

Sammanställning av regler för vård av patienter från EU/EES, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, konventionspatienter, utlandssvenskar och övriga utländska medborgare.

Regionerna har en skyldighet att erbjuda utländska medborgare och utlandssvenskar omedelbar hälso- och sjukvård vid behov. Villkoren ser dock olika ut beroende på i vilket land som den utländska medborgaren eller utlandssvensken är bosatt i.

SKR:s handbok Vård av personer från andra länder

I SKR:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av de regler som gäller för vård av patienter från EU/EES, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, konventionspatienter, utlandssvenskar respektive övriga utländska medborgare.

Handboken Vård av personer från andra länder

Vaccination mot covid-19

SKR rekommenderar regionerna att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19. Det gäller även vissa utlandssvenskar (svenska medborgare folkbokförda utomlands).

Utlandssvenskar och vaccination mot covid-19 i Sverige

Särskilt utsatta EU-medborgare

I SKR:s dokument om Utsatta EU-medborgare diskuteras bland annat frågan om lagstiftning inom hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i enstaka fall, kan bli tillämplig även på unionsmedborgare (sidan 6).

Juridiska frågor som gäller utsatta EU-medborgare

Informationsansvarig

  • Erik Svanfeldt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.