Publicerad 12 augusti 2022

Utsatta EU-medborgare

På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige. Flera försörjer sig genom tiggeri. Det har inneburit nya problemställningar och uppgifter för kommuner och regioner.

Utsatta EU-medborgare är en internationell fråga med lokala konsekvenser. SKR:s medlemmar kan inte lösa en komplex fråga som grundar sig i fattigdom, utsatthet och diskriminering i ett annat EU-land. Det krävs därför ett fortsatt statligt ansvar och samverkan mellan regering, myndigheter och frivilligorganisationer.

SKR har, som stöd till kommuner och regioner, tagit fram en promemoria som rör vissa juridiska frågor kopplat till utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige.

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare (PDF) Pdf, 148 kB.

Socialstyrelsen har tagit fram skriften Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare som tar upp frågor som rör socialtjänstens uppdrag, roll och samverkan med olika aktörer. Skriften finns på Socialstyrelsens webbplats. På Kunskapsguidens webbplats finns det även information om människohandel.

Människohandel med barn, Kunskapsguiden

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.