Publicerad 28 juni 2023

Sektorn i siffror – uppgifter för 2022

SKR har uppdaterat diagram och beskrivningar av fördelning av kommuners och regioners kostnader och intäkter med uppgifter för 2022. Det finns också ett tabellverk med exakta belopp publicerat.

Kommunernas kärnuppgifter skola, vård och omsorg utgör 80 procent av totala kostnaden. Regionernas kärnuppgift hälso- och sjukvård utgör 88 procent av totala kostnaden.

Tabellverket innehåller bland annat sammantagna uppgifter om kommuners och regioners resultat, de siffror som diagrammen bygger på, avgiftsfinansieringsgrad samt utvecklingen av statsbidragen.

Sektorn i siffror

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.