Publicerad 15 augusti 2022

Nätverk barnets rättigheter

SKR har ett nätverk för regioner, SKR:s nätverk för att stärka barnets rättigheter, och ett kommunalt barnrättsnätverk.

 • Nätverken träffas två dagar, två gånger om året.
 • Träffarna planeras och genomförs av en arbetsgrupp där SKR ingår med en representant.

Nätverk för regioner

Nätverkets syfte är att:

 • skapa förutsättningar för nätverkets medlemmar att strategiskt utveckla arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter genom erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.
 • nätverkets representanter ges möjlighet att belysa aktuella barn- och ungdomsfrågor med utgångspunkt i barnets rättigheter.
 • skapa en kontaktyta för regioner till statliga, nationella och kommunala aktörer för kunskapsinhämtning och samverkan.

Samtliga regioner har representation i nätverket, de är utsedda av respektive organisations högsta tjänsteperson. Deltagande innebär att man representerar hela sin organisation. Nätverket eftersträvar en sammansättning där varje medlem har en strategisk förankring i organisationens ledningsstrukturer.

Kommunalt barnrättsnätverk

Nätverket består av cirka 25 kommuner som ingår. Vi eftersträvar representation från varje län.

Nätverket syftar till att:

 • öka implementeringstakten av barnets rättigheter i de kommuner som deltar i nätverket.
 • skapa förutsättningar för nätverkets medlemmar att strategiskt utveckla arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter genom erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande så att tillämpning av barnets rättigheter blir möjligt i den egna organisationen.
 • nätverkets representanter ges möjlighet att belysa och problematisera aktuella barn- och ungdomsfrågor med utgångspunkt i barnets rättigheter.
 • skapa en kontaktyta för kunskapsinhämtning och samverkan.

Observatörsgrupp

Det finns även möjlighet för kommuner som inte uppfyller alla förutsättningar för fullt deltagande i den kommunala barnrättsnätverket att ingå i en observatörsgrupp. Det innebär att kommunens representant finns med på projectplace och genom det får information och kan delta i samtal med övriga deltagare i nätverken.

Förutsättningar för deltagande i nätverket

 • Det ska finnas en handlingsplan för hur kommunen arbetar med barnets rättigheter.
 • Representanten ska ha ett uppdrag att arbeta med barnets rättigheter och mandatet ska gälla hela organisationen, inte bara de verksamheter som rör barn och unga direkt.
 • Arbetet ska avrapporteras till den politiska nivån.
 • Deltagaren ska vara aktiv på lärplattformen projectplace för att kommunicera med de andra deltagarna.
 • Arbetet i nätverket ska spridas till andra nätverk och grupper lokalt och regionalt.

Intresseanmälan för kommuner

Om ni är intresserade av att er kommun ska delta i barnrättsnätverket så kan ni skicka er intresseanmälan till SKR kontaktcenter nedan.

Intresseanmälan ska innehålla en beskrivning av hur läget i kommunen är med utgångspunkt i ovanstående förutsättningar.

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.