Publicerad 14 mars 2024

Lärande exempel: Hot, hat, våld mot förtroendevalda

SKR har tagit fram ett antal lärande exempel i syfte att sprida kunskap om det pågående förebyggande arbetet som sker i kommuner och regioner.

När förtroendevalda utsätts för hot, hat och våld i sitt demokratiska uppdrag är det ett hot mot Sveriges demokratiska system. Vår förhoppning är att dessa exempel kan ge stöd och inspiration till andra kommuner och regioner i arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda.

 • Karlstad kommun möter hot och hat med utbildning och kunskap

  Sedan 2017 utbildar Karlstads kommun förtroendevalda och medarbetare för att hjälpa dem att hantera hot, hat och otillåten påverkan. Målet var att nå 100 extra utsatta personer. 2023 har 1 500 personer utbildats och kommunen erbjuder utbildning även för karlstadsborna.
  Demokrati Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Riskguiden hjälper Ängelholm att hantera hot och hat mot förtroendevalda

  Ängelholms kommun var med och utvecklade verktyget Riskguiden och använde det för första gången under coronapandemin. Sedan dess har det kommit till nytta inför flera komplexa ärenden.
  Demokrati Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Samverkan mellan politik och säkerhetsenhet motverkar hot och hat i Ängelholm

  Etiska riktlinjer och säkerhetsansvarig i alla partier är några sätt att öka förtroendevaldas trygghet i Ängelholms kommun. För att bedöma risken för hot och hat använder kommunen den digitala Riskguiden samt kommunens informationssystem för arbetsmiljö, KIA.
  Demokrati Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.