Publicerad 23 april 2024

Poddavsnitt #127 SALAR International stärker demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå

SALAR International arbetar globalt för att stärka demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå med fokus på utveckling av väl fungerande lokala och regionala förvaltningar. I avsnittet samtalar vi bland annat om hur Sverige kan dela med sig av erfarenheter och kunskap till andra länder genom SALAR Internationals insatser.

Den lokala nivån är oerhört viktig när man till exempel bygger upp städer som raserats vid jordbävningar eller krig.

Man kan inte bygga ett samhälle på ett bra sätt om man inte är nära befolkningen och därför är decentralisering viktigt och att den centrala nivån förstår att för att kommunerna ska kunna planera bra är det viktigt att resurser kommer till kommunerna, framhåller Ryan.

En viktig del i SALAR Internationals arbete är att förbättra styrsystemen i partnerländerna, med målet att leverera bättre resultat för olika befolkningar. Ryan lyfter särskilt fram att när det gäller framtiden för Ukraina ser vi ett nytt program framför oss inte bara ett projekt.

– Vi kommer att ha ett fortsatt fokus på decentraliseringsreformen men kommer också att stödja pilotkommuner med återhämtningsplanering och skapa möjlighet för partnerskap mellan Ukrainska kommuner och kommuner inom EU inklusive Sverige, säger Ryan.

2023 var det 13 svenska kommuner som påbörjat samarbete med kommuner i Ukraina, nu hoppas man på fler.

Podden finns där poddar finns.

#127 SALAR International stärker demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå

Medverkande

  • Ryan Knox, Vd. SALAR International
  • Anders Nordh, SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.