Publicerad 31 oktober 2023

Integration och migration

Att se och ta tillvara kompetens hos personer som av olika skäl invandrat till Sverige är en nyckel för välfärdens arbetsgivare att klara kompetensförsörjningen, idag och framöver.

SKR jobbar för att kommuner och regioner som arbetsgivare ska få rätt kompetens på rätt plats och samtidigt bidra till integration på arbetsmarknaden.

En del i att möta kompetensutmaningen

Beroende på vilka yrkesgrupper och verksamheter det rör finns olika utmaningar att hantera för att ta tillvara på kompetens hos personer som är nya på den svenska arbetsmarknaden. Det kan handla om allt från att stötta vårdpersonal att utveckla svenska språket, underlätta för skolans utlandsutbildade lärarvikarie att få en svensk lärarlegitimation och tillsvidareanställas som behörig lärare till att inom äldreomsorgen rigga arbetsplatsförlagt lärande för elever från kommunens yrkesintegrerade sfi-utbildning.

Här har vi samlat information och stöd som kan vara till hjälp för arbetsgivare.

Informationsansvarig

  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.