Publicerad 17 februari 2022

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

De yrkesgrupper som berörs är framförallt undersköterskor, stödassistenter, skötare och vårdbiträden i kommuner och regioner. Gemensamt för de berörda yrkesgrupperna är att det är gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller motsvarande utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) som är de två främsta utbildningsvägarna.

Övergångsregler

För den som har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska den 1 juli 2023 gäller att hen får fortsätta att använda titeln under tio år, det vill säga till den 30 juni 2033. Därefter behöver hen ansöka om och beviljas ett bevis för att få fortsätta att använda yrkestiteln. Även de som har en äldre utbildning med inriktning mot vård och omsorg, från gymnasieskolan eller Komvux ska under dessa tio år kunna ansöka och få bevis om rätt att använda yrkestiteln.

Socialstyrelsen utfärdar bevis

Socialstyrelsen kommer pröva och utfärda bevis för rätten att använda yrkestiteln. Socialstyrelsen har tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd för att tydliggöra vilka krav som gäller för att få ett bevis. Remisstiden gick ut den 14 oktober 2022. De nya reglerna ska vara klara i februari 2023. På Socialstyrelsen webbplats hittar du frågor och svar med generell information om vad som gäller.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel, Socialstyrelsen

För frågor till Socialstyrelsen om detta och andra förutsättningar kring det kommande förfarandet finns en funktionsbrevlåda.

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Bra att tänka på för arbetsgivare

Det är stora yrkesgrupper som berörs av förändringen. Utmaningarna skiftar mellan olika verksamheter och mellan kommuner och regioner. Framgångsfaktorer för dig som arbetsgivare är bland annat att se över hur kompetensen ska användas på bästa sätt, att kartlägga, validera och utbilda i god tid samt utveckla karriär- eller utvecklingsmodeller. Det är också viktigt att ta med visstidsanställda i planeringen och fundera över frågor kopplat till titlar och systemet för arbetsidentifikation (AID).

Förbered information till medarbetare

Förbered och sprid gärna information till medarbetare om hur de ska gå tillväga för få fram sina betyg, validera och var de ska vända sig för att söka utbildning som de eventuellt behöver komplettera med.

Vi vill ha dina synpunkter

SKR vill gärna få in frågor och funderingar för att kunna intressebevaka och stödja arbetsgivare i kommuner och regioner inför att undersköterska blir en skyddad titel. Den här sidan uppdateras utifrån det fortsatta arbetet och vilka frågor som kommer in.

Välkomna att skicka in frågor och funderingar under formuläret Kontakta SKR längst ner på sidan.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR