Publicerad 20 september 2021

SKR:s förhandlingsorganisation

SKR:s förhandlingsorganisation är uppdelad i styrelse, förhandlingsdelegation och kansli.

Styrelsen

SKR:s styrelse består av 21 ledamöter och 21 ersättare. Styrelsen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets 310 medlemmar. Den befogenheten kan delegeras till Förhandlingsdelegationen. Styrelsen beslutar om ramarna, som Förhandlingsdelegationen har mandat att förhandla inom. Det är styrelsen som slutgiltigt godkänner centrala avtal för förbundets räkning.

SKR:s styrelse

Förhandlingsdelegationen

Delegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor samt kollektivavtalsfrågor. Delegationen har sju ledamöter och sju ersättare. Förhandlingsdelegationen företräder förbundet i förhandlingarna under avtalsrörelsen. Förhandlingsdelegationen har förhandlingsmandat från styrelsen att förhandla fram kollektivavtal inom vissa ramar. Det är sedan styrelsen som fattar beslut om de slutgiltiga avtalen.

Förhandlingsdelegationen

Ladda ner högupplöst foto på Joakim Larsson, Ordförande förhandlingsdelegationen

SKR:s kansli

Vid förhandlingarna sköts det dagliga arbetet av tjänstemän vid SKR:s kansli. Förhandlingsarbetet leds av chefen för avdelningen för arbetsgivarpolitik och förhandlingschefen. Dessa tjänstemän agerar på uppdrag av förhandlingsdelegationen.

Ladda ner högupplöst foto på Caroline Olsson, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik

Ladda ner högupplöst foto på Jeanette Hedberg, förhandlingschef

Informationsansvarig

  • Jeanette Hedberg
    Förhandlingschef

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.