Publicerad 1 december 2021

Barn till våldsutsatta

Om en våldsutsatt medarbetare har barn kan det vara ett skäl att bryta upp relationen med förövaren. Men ibland kan barnen tvärtom vara ett känslomässigt och praktiskt hinder att lämna.

Barn som lever med våld i familjen är att betrakta som brottsoffer, precis som den vuxna utsatta föräldern. Många gånger blir även barnen direkt utsatta för våld. Men bara det att leva i en familj där ena förälder utsätts innebär psykiskt våld mot barnet. Oftast handlar det om att pappan utövar våld mot mamman.

Barn har enligt barnkonventionen rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp. Sverige har även ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld i en nära relation.

Barn tar på sig skuld och ansvar

Barn visar olika reaktionsmönster på våld i familjen. Vilja att vara till lags, tystnad och inbundenhet eller utåtagerande beteende i förskolan eller skolan är några exempel.

Många gånger tar barnen stort ansvar. Det är till exempel inte ovanligt att de håller sig nära förövaren som ett sätt att försöka ha kontroll. Det är också vanligt att barnen tar på sig skuld för det som händer i familjen, som ett sätt att försöka hantera och förstå.

Barn berättar sällan själva

Barn som upplever våld i sin familj får ofta bära sina traumatiska upplevelser själva. Tystnad och hemlighållande, övergivenhet och ensam­het, är utmärkande för dessa barn. Barnen berättar oftast inte själva. Vuxna omkring dem måste fråga, ta emot svaren och agera.

Barn i uppbrottsprocessen

Många gånger fortsätter våldet efter att den utsatta har lämnat relationen. Förövaren kan använda barnen som ett sätt att kontrollera och fortsätta utöva våld, och vetskapen om det kan göra att den utsatta föräldern tvekar att lämna relationen.

Många känner också oro att inte kunna skydda barnen om förövaren har umgänge och är ensam med barnen. Andra kan försöka hålla fast i tron att förövaren trots allt är en bra förälder som ett sätt att försöka skydda sig mot insikten att barnet farit illa av våldet.

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.