Publicerad 16 maj 2024

Friskfaktorer, arbetsmiljö

Forskning visar att när vissa organisatoriska förutsättningar, så kallade friskfaktorer, finns på plats och fungerar väl så påverkas arbetsmiljön positivt. Medarbetare mår bra, utvecklas och kan prestera bra. Attraktiviteten för yrket ökar.

Att arbeta med friskfaktorer är en metod för att satsa på redan anställda medarbetare och genom det stärka kompetensförsörjningen. Fack och arbetsgivare höjer nu ambitionerna för arbetsmiljöarbetet i en gemensam satsning på friskfaktorer.

Få kunskap och inspiration med Studio Friskfaktor

Den digitala programserien från Suntarbetsliv ska öka kunskapen om friskfaktorer och inspirera till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet. Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag. Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap.

Studio Friskfaktor, Suntarbetsliv

Verktyg och stöd

Använd Suntarbetslivs verktyg Friskfaktorlabbet för att komma igång med friskfaktorerna. Verktyget består av kunskap om friskfaktorer, workshopmaterial och dialogstöd. Friskfaktorlabbet fungerar bäst om det integreras som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Friskfaktorlabbet, Suntarbetsliv

Om satsningen

SKR har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i kommun- och regionsektorn. Kommuner, regioner och kommunala företag behöver arbeta systematiskt med friskfaktorer – med stöd av parternas satsning.

Parterna har kommit överens om att ta initiativ inom fyra prioriterade områden:

  1. Digitala utbildningskonferenser om friskfaktorer
  2. Stöd för lokalt arbete med friskfaktorer
  3. FoU-satsning för friskfaktorer på Afa försäkring
  4. Regionala konferenser med fokus på friskfaktorer

Finansiering av forskning inom arbetsmiljö och hälsa, Afa försäkring

Föreläsningar och seminarier inom arbetsmiljö och försäkringar, Afa försäkring

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i den kommunala sektorn (PDF) Pdf, 127 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mats Stenberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.