Publicerad 27 oktober 2023

Inspektionskampanj om hot och våld på skolor

Arbetsmiljöverket förbereder omfattande inspektioner beträffande hot och våld inom landets skolor. Ungefär var femte skola kommer att inspekteras mellan 1 maj 2023 och 30 juni 2024.

Bakgrund till inspektionerna

Ett av skälen till att skolorna inspekteras är att förebygga och hantera hot och våldshändelser. Det kan bland annat handla om föräldrar som hotar lärare, oro för obehöriga som vistas på skolans område eller att hantera konflikter mellan elever.

Så kan skolor förbereda sig

Ett sätt för skolorna att förbereda sig på det kommande inspektionerna är genom att använda Suntarbetslivs metodstöd Säkerhetsdialogen.

Säkerhetsdialogen, Suntarbetsliv

Om Arbetsmiljöverket hittar brister kommer de att ställa krav i inspektionsmeddelande. Till viss del genomför de uppföljande besök och vid behov lyfter de frågan till kommunledning.

Inriktningen på inspektionerna

Följande punkter är i fokus för inspektionerna.

  • Rutiner för att rapportera och utreda händelser/tillbud beträffande hot och våld.
  • Rutiner för att undersöka, riskbedöma och upprätta handlingsplaner för hot och våld i skolan.
  • Rutiner för att arbeta med första hjälpen och krisstöd.
  • Skolans övriga säkerhetsrutiner (utbildning, information, skalskydd och rutiner).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) AFS 2001:1

Våld och hot om våld AFS 1993:2

Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7

Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1

Ensamarbete AFS 1982:3

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2015:4

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.