Publicerad 24 maj 2024

Pilotprojekt om kvalitetsdata i kommunal primärvård

PrimärvårdsKvalitet (PVQ) har genomfört ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att samla in och använda kvalitetsdata inom kommunal primärvård. Resultaten visar lovande potential men pekar också på juridiska hinder som behöver åtgärdas.

Sedan 2015 har det nationella kvalitetssystemet PrimärvårdsKvalitet (PVQ) erbjudit verktyg för att följa primärvårdens resultat på olika nivåer. Under 2023 initierades ett pilotprojekt för att testa om PVQ kan tillämpas i kommunal primärvård. Projektet visade att det går att få fram relevanta data baserade på legitimerad personals journalföring, men för att skapa en komplett bild krävs ytterligare testning. Juridiska hinder har identifierats som betydande utmaningar för systematiskt förbättringsarbete. En förenkling av lagstiftningen behövs för att kommunerna ska kunna uppfylla krav på kvalitetsuppföljning och stödja omställningen till Nära vård.

För mer information eller för att ta del av hela promemorian, vänligen kontakta Susanne Steen.

Susanne Steen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.