Publicerad 7 april 2024

Anslutningsgrad

I januari 2024 kunde 1161 vårdcentraler följa sina resultat i PrimärvårdsKvalitet, vilket utgör ca 97% av Sveriges vårdcentraler. 713 enheter med rehab har möjlighet att se sin data i Primärvårdskvalitet. I statistiken inräknas såväl rehab som tillhör en vårdcentral som fristående enheter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.