Visualisera resultat som stöd för gemensam analys

För att underlätta att insamlad kunskap/data kommer till användning i gemensam analys bör den synliggöras på ett tillgängligt och pedagogiskt sätt.

I bilden ges ett exempel på hur resultat kan presenteras i en så kallad dashboard. Som komplement till detta metodstöd finns guidelines som stöd för att visualisera resultat.

Guidelines för visualisering av resultat (PDF) Pdf, 753 kB.

Förstora bilden

Exempel på hur resultat kan synliggöras i en dashboard.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.