In- och utflyttning i kommunen

Om kommunen prognosticerar att få fler inflyttade eller utflyttningar är det en viktig faktor att ta hänsyn till.

Varför är frågeställningen relevant?

Ett in- eller utflöde av personer under den prognostiserade perioden kan påverka den kommande befolkningssammansättningen.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

Prognoser för framtida in- eller utflyttning till eller från kommunen av personer i medelåldern eller äldre.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

  • Det är möjligt att beställa prognoser från SCB för in- och utflyttning i
    kommunerna.
  • Kommunens egna data och utvärdering av framtida in- och utflyttning från
    kommunen. För detta ändamål kan historiska data användas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.