Hur ser befolkningssammansättning ut?

De flesta kommuner har en ökande andel äldre. Det är därför viktigt att följa befolkningsutvecklingen.

Varför är frågeställningen relevant?

Befolkningssammansättning påverkar prognosen för särskilda boenden eftersom ett högre antal äldre kan leda till ett högre behov av särskilda boenden och andra äldreomsorgsinsatser.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

Befolkningsprognoser på kommunnivå för den valda prognosperioden, med fokus på de åldersgrupper som kommer att bli 80 år och äldre inom denna period. Det är viktigt att här också inkludera äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

  • Det är möjligt att beställa befolkningsprognoser från SCB på detta området.

SCB, befolkningsprognos

  • Kommunens egna data om befolkningssammansättningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.