Publicerad 1 december 2023
Nyhet

Kloka förslag om att bygga ut yrkeshögskolan

Utbildningar inom yrkeshögskolan är en central pusselbit för att säkra välfärdens kompetensförsörjning. Därför är en utbyggnad, i enlighet med regeringens utredares förslag, välkommen.

Madeleine Jacobsson.

Madeleine Jacobsson.

I dag ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sina synpunkter på regeringens utredning om framtidens yrkeshögskola. En utbyggnad av utbildningsformen är angelägen och SKR:s bedömning är att den föreslagna utbyggnadstakten är rimlig. Utredarens förslag, som handlar om att behålla och bygga vidare på utbildningsformens särart, är positiv. SKR hoppas att regeringen går vidare med dessa förslag.

– Vi vet att yrkeshögskolan fyller en mycket viktig funktion för kompetensförsörjningen både i välfärden och i näringslivet. Kommuners och regioners kompetensbehov fortsätter att öka, till följd av den demografiska utvecklingen, samtidigt som förändrade arbetssätt skapar behov av nya kompetenser och yrkesroller, säger Madelaine Jakobsson, ordförande i SKR:s utbildningsberedningen.

Arbetsmarknadens behov ska styra

Yrkeshögskolan är den enda utbildningsvägen till flera yrken i kommuner och regioner, exempelvis vårdadministratör, bygglovshandläggare och tandsköterska. Yrkeshögskolan bidrar även med utbildningar till nyare yrkesroller och kompetenser, exempelvis specialistutbildningar för undersköterskor.

SKR anser inte att yrkeshögskolan ska ha ett permanent utbildningsutbud, utan att en kontinuerlig omprövning bör ske där såväl volym som utbildningsinnehåll prövas mot arbetsmarknadens behov.

Läs vidare

Sakkunnig

Anders Gunnarsson
handläggare sektionen för näringsliv kultur och fritid

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.