Publicerad 1 december 2023

Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

Utredningen föreslår en ambitiös utökning av yrkeshögskolan. SKR är positiva till utredarens förslag och överväganden.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.