Publicerad 26 juni 2024
Nyhet

Fem förslag för en stabil välfärd

Idag har SKR presenterat fem förslag för en mer hållbar finansiering av välfärden på ett seminarium i Almedalen. Syftet är bland annat att ge kommuner och regioner stabila planeringsförutsättningar.

SKR förordar att antal förändringar gällande det finanspolitiska ramverket, statens finansiering av kommunsektorn och regelverket för ekonomistyrningen i kommuner och regioner. Förslagen syftar till att ge kommuner och regioner bättre långsiktiga planeringsförutsättningar.

Rapport: En stabil välfärd i vardag och kris
Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog.

– Vi ser att det kommer att behövas stora investeringar i kommunsektorn framöver. För att det ska bli möjligt, så behöver vi tillsammans med staten diskutera förutsättningarna, och hur fördelningen mellan stat och kommunsektor ska se ut. Vi menar att det är viktigt att man prioriterar investeringar som ger tillväxt, och en god välfärd är en del av det, säger Annika Wallenskog, chefsekonom SKR.

SKR:s fem förslag

  1. Frigör utrymme för samhällsviktiga investeringar

Vi anser, som många andra aktörer, att nivån på det finansiella sparandet i offentlig sektor, saldomålet, ska anpassas till ett beräknat skuldmål som fastsälls på en nivå som frigör utrymme för satsningar på till exempel klimat och infrastruktur. Nivån bör vara något högre än dagens skuldankare på 35 procent av BNP.

2. Säkerställ en hållbar fördelning av skuld och risker mellan stat och kommunsektor

Det har skett en förskjutning av skuld från staten till kommunsektorn sedan 2010. Förskjutningen kan ifrågasättas utifrån såväl ett risk- som effektivitetsperspektiv. Staten lånar generellt till lägre ränta än kommuner och regioner, vilket gör att de sammantagna offentliga lånekostnaderna ökar när skulden förskjuts mot kommunsektorn.

3. Värdesäkra de generella statsbidragen

Statsbidrag som värdesäkras, det vill säga räknas upp, med ökning av priser, löner och demografisk utveckling, bör vara utgångspunkten i den ekonomiska styrningen av kommunsektorn. Det möjliggör anpassning efter lokala och regionala behov och ger stabilare och bättre planeringsförutsättningar. Med värdesäkrade statsbidrag hade konsekvenserna av de senaste årens inflation dämpats avsevärt.

4. Inför tydliga principer för användning av riktade statsbidrag

Statsbidrag bör vara generella i så hög utsträckning som möjligt. Men i den mån staten ändå vill använda sig av riktade statsbidrag ska de starkt begränsas i antal och omfattning, och utformas utefter tydliga principer. Till exempel god framförhållning eller behov av en större investering på kort tid.

5. Ett mer flexibelt regelverk för ekonomistyrningen i kommuner och regioner

Det kommunala balanskravet innebär att budgeten i kommuner och regioner ska upprättas så att intäkterna varje år överstiger kostnaderna. Det gör att svängningarna år för år kan bli stora. Ett mer flexibelt regelverk skulle ge kommuner och regioner utrymme att arbeta med långsiktigt.

Med dessa förändringar kommer kommuner och regioner att få bättre förutsättningar för ge invånarna en stabil och hållbar välfärd.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.