Publicerad 22 juni 2021

Vem kan delta i projektet Moves?

Du som är 18–30 år, bor i Sverige och ännu inte fått fäste på arbetsmarknaden har möjlighet att delta i projektet.

Du är välkommen att ansöka oavsett vilka behov just du har, men du måste kunna klara av att resa, bo tillsammans med andra,
sköta enklare arbetsuppgifter och inte ha några drogproblem.

Hur går det till?

Praktikperioden genomförs under handledning och praktikplatsen anpassas i möjligaste mån efter dina intressen och erfarenheter. Under ditt deltagande genomgår du tre faser.

Projektets tre faser

Att delta i projektet tar ungefär en termin i anspråk, varav praktiken är 6–8 veckor.

 • Förberedelsefasen förbereder dig på praktikresan och tiden efter. Därmed maximeras förutsättningarna för en lyckad praktikperiod och steget närmare arbete eller studier.
 • Praktik på annan ort genomförs under handledning. Varje lokal aktör har en överenskommelse med en mottagarorganisation i en annan del av Sverige som ordnar boende, handledning och praktikplats.
 • Framtidsfasen är projektets tredje och avslutande fas. Den syftar till att stötta dig vidare till arbete eller studier i Sverige, samt att vid behov slussa dig vidare till efterföljande stödjande insatser. Framtidsfasen är viktig för att du ska få bästa tänkbara användning av dina nya erfarenheter och kompetenser.

Varför praktik på annan ort?

 • Praktiken i en annan del av Sverige innebär en stor utmaning och därmed en ökad möjlighet till utveckling.
 • Praktiken innebär ett miljöombyte som ska möjliggöra för dig att stärka din självtillit, motivation och handlingskraft.
 • Praktikresan fungerar som motivation för att bryta mönster som kan påverka din situation negativt.

Praktisk information

 • Du deltar tillsammans med en mindre grupp av andra deltagare i projektet.
 • Nya grupper startar höstterminen 2021 och vårterminen 2022.
 • Start- och slutdatum fastställs i samband med anmälan.

Kostnad

Det kostar ingenting att delta i Moves. Projektet står för kostnader för resa, försäkring och uppehälle under praktikresan.

Anmälan

Kontakta din lokala projektaktör för intresseanmälan och mer
information.

Lokala projektaktörer

Informationsansvarig

 • Johanna Kreicbergs
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.