Publicerad 15 mars 2021

SkolmatSverige, verktyg för att förbättra skolmåltidens kvalitet

SkolmatSverige är ett nationellt webbaserat enkätverktyg som ger alla grundskolor och kommuner möjlighet att arbeta hälsofrämjande med bra matvanor bland barn och unga genom att utvärdera och utveckla skolmåltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv.

Verktyget är kostnadsfritt och består av flera olika enkäter som värderar olika kvalitetsaspekter. Enkäterna kompletterar varandra och tillsammans ger de en helhetsbild över skolmåltidens kvalitet. Resultatrapporten kan utgöra dokumentation på att skolan jobbar systematiskt för att säkerställa och förbättra skolmåltidens kvalitet enligt gällande skollag.

Genom att ta del av kommunens samlade resultat kan du som ansvarig för kommunens skolmåltider få en helhetsbild, följa upp och arbeta övergripande med att utveckla kommunens skolmåltidsverksamheter.

Verktyget syftar även till att följa skolmåltidens kvalitet över tid. Genom att använda verktyget bidrar din skola till att samla in data som möjliggör kontinuerlig kartläggning på nationell, regional och kommunal nivå samt vidare forskning.

SkolmatSverige har funnits tillgänglig för landets alla grundskolor sedan mars 2012. Verktyget har utvecklats av forskare vid Region Stockholm och Karolinska institutet i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Karolinska Institutet, Jordbruksverket och Skolverket med flera.

SkolmatSverige

Fakta

  • SkolmatSverige är kostnadsfri och kommersiellt obunden, samt har validerats.
  • 30 procent av landets grundskolor använder SkolmatSverige och i 86 procent av kommunerna finns minst en skola som är ansluten (uppgifter från hösten 2014).
  • Verktyget ger automatiskt skolan och kommunen en rapport för att utveckla måltidsverksamheten och som dokumentation gentemot myndigheter, föräldrar och elever. Verktyget ger även skolans elever och personal möjlighet att ge åsikter om skolmaten.
  • SkolmatSverige möjliggör jämförelser mellan skolor och kommuner samt forskning inom området. SkolmatSverige redovisar resultaten på nationell, regional och kommunal nivå.
  • Verktyget kan användas av både tillagnings- och mottagningskök samt på såväl kommunala som fristående skolor. Kommunfunktionen innefattar endast kommunala skolor i kommunen.

Informationsansvarig

  • Christin Appel
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.