Publicerad 11 mars 2024

Nato och civilt försvar

Den 7 mars 2024 blev Sverige medlem i Nato. Med medlemskapet i Nato kommer frågor om kommuners och regioners ansvar, roller och finansiering vilka behöver analyseras och tydliggöras ytterligare.

Sverige är nu medlem i Nato och del av alliansens kollektiva försvar. Medlemskapet innebär förväntningar på svenska kommuner och regioner inom bland annat:

  • Hälso- och sjukvård
  • Logistik och infrastruktur
  • Krisberedskap och resiliens
  • Samordning med militära myndigheter

Mer information om det svenska deltagandet i Natos civila beredskapsarbete finns på MSB:s webbplats.

Natos civila beredskapsarbete, MSB

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.